Marinbiologi i Sverige. Fakta och djur som lever vid eller i vatten

Vi har tänkt skriva lite om marinbiologin i Sverige men först måste vi förklara vad et egentligen betyder.

Detta är den del i biologin där man studerar djur, växter och andra liv som finns i havet. Man studerar allt från små mikroorganismer till stora jättevalar som lever i haven. Det är mycket viktigt att studera hur utvecklingen sker i haven eftersom vi människor släpper ut föroreningar som kan leda till att vissa element i havet bryts ner eller förstörs.

Biologi i allmänhet rör vid många delar av allt liv som vi ser här på jorden. Det är läran om livet och alla dess processer som leder fram till början och slutet. Inom biologi så studerar man ofta tre stycken centrala begrepp.

Cellen – Det som kallas för ”livets byggsten”, cellen. Som finns i praktiskt taget alla levande ting.

Evolution – Att studera hur organismer förändras och anpassas till olika situationer eller förändringar.

Genetik – Ärftlighetsläran. När man studerar arvsmassan, gener och arvsanlagen hos djur, människor och organismer.

Här kommer några vanliga fiskar och andra djur som man kan hitta i svenska vatten

Aborre

Den gröna abborren är en av de vanligaste fiskarna vi har i Sverige. Man kan hitta den i nästan alla insjöar och i det bräckta vattnet i östersjökustens skärgård.

Gös

Denna fisk brukar förväxlas med just abborren och finns i grumliga och näringsrika vatten. Den finns längs hela ostkusten.

Flodkräfta

Ser ut som en liten hummer och trivs på fasta bottnar och på steniga stränder. Flodkräftan förekommer för det mesta i mellersta och södra Sverige. Vi har också en stark mattradition där vi kokar och äter flodkräftor på sensommaren.

Sik

Påminner mycket om sillen och kan bli upp till 8 kilo tunga på vissa håll. Förekommer i hela landet och finns i sjöar, älvar och vid syd- och ostkusten. Ett vanligt sätt att äta siken på är rökt. Men den går även att stekar, kokas och gravas.

Ål

Ålen är en ormliknande varelse som lever i nästan hela Sveriges kustområde. Den är en delikatess på fiskbordet och är aningen fet i smaken. Man har dock inte lyckats studera ålen närmare i det fria.

Tumlare

Tumlare kommer från släktet valar och kan förekomma i svenska vatten. Det är också den valart som ständigt besöker svenska vatten. Annars är det få valar som kommer in i Sverige och återkommer.

Gråsälen

Detta är Sveriges största sälart som kan bli upp till tre meter långa och väga 300 kilo. Finns vid de klippiga kusterna vid Nord- och Östersjön.

Skräddare

Dessa små djur har nog många sett simmandes på vattenytan i svenska sjöar andra vattendrag. Den har en distinkt simstil som man kan likna vid en båt som rors med åror. Den lever i sötvatten och det finns ca 10 stycken arter i Sverige.

Trollsländor

Trollsländorna genomgår en metamorfos som går i fyra stycken stadier. Ägg, nymfer, puppstadium och imago. Det sistnämnda är när trollsländan blir fulländad. Nymferna lever i vatten tills de når det fulländade stadiet. Det finns 57 arter i Sverige den är utbredd över nästan hela Sverige.